Skladová hala 18 x 60 m

Skladová hala je nutnosťou pre ďalší rozvoj firmy.

Skladová hala 18 x 60 m
Skladová hala 18 x 60 m
Skladová hala 18 x 60 m

KONŠTRUKCIA

Skladová hala pozostáva z oceľovej, priehradovej, pozinkovanej konštrukcie. Ukotvenie konštrukcie je riešené pomocou oceľových kotiev do betónových pätiek.

STREŠNÁ KRYTINA A OPLÁŠTENIE STIEN

Opláštenie strechy a stien oceľovej haly je riešené z izolačných PUR panelov. Strecha je doplnená o oblúkový svetlík.

Potrebujete riešenie
pre vaše potreby?

VYUŽITIE OCEĽOVEJ HALY

Oceľová hala nezateplená s rozmermi 22 x 46 m je využívaná k skladovaniu výrobkov.

Naše realizácie Oceľové haly

Jazdiareň 30 x 60 m
Oceľové haly

Jazdiareň 30 x 60 m

Oceľové haly Nezateplené haly
Jazdecká hala 30 x 60 m
Oceľové haly

Jazdecká hala 30 x 60 m

Oceľové haly Nezateplené haly
Skladová hala 18 x 60 m
Oceľové haly

Skladová hala 18 x 60 m

Oceľové haly
Skladová hala 22 x 46 m
Oceľové haly

Skladová hala 22 x 46 m

Oceľové haly Nezateplené haly
Hala na chov dobytku 10 x 55 m
Oceľové haly

Hala na chov dobytku 10 x 55 m

Oceľové haly